Adatvédelem

Adatvédelem

1. Általános

1.1. Az www.altshift.hu weboldalt (a továbbiakban együttesen: “Weboldal”) az ALTSHIFT Tanácsadó Kft. üzemelteti.

1.2. A weboldal olyan linkeket tartalmaz, amelyek másik weboldalra irányítanak át. Amennyiben a vásárló egy ilyen linkre rákattint, úgy ez átirányítja egy harmadik személy által üzemeltetett weboldalra. Kérjük vegye figyelembe, hogy ezen weboldalnak is saját adatvédelmi szabályozása van és ezek működésével kapcsolatban nem áll fenn sem helytállási kötelezettségünk, sem felelősségünk.

1.3. Jelen adatkezelési tájékoztatót időről-időre módosítjuk. A módosítást követően a változásokat ezen a platformon tesszük közzé.

1.4. Számunkra kiemelt fontossággal bír személyes adatainak védelme. Így alább részletesen bemutatjuk, hogy személyes adatait miként kezeljük.

2. Személyes adatok kezelése

2.1. Minden adat személyes adatnak minősül, amely az egyénnel kapcsolatban személyes vagy ténybeli körülményeire vonatkozóan információt tartalmaz, ilyennek minősül a név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési idő és életkor.

2.2. A weboldal használata során, az alábbi adatokat gyűjtjük, tároljuk és kezeljük:

(a) Megadott információ

Ezek az információk azok, amelyeket Ön a weboldalon lévő űrlapok kitöltésével ad meg számunkra.

(b) Automatikusan gyűjtött információ

Ezek az információk azok, amelyeket a weboldal használatával automatikusan gyűjtjük Önről, annak érdekében, hogy a weboldal felhasználóbarát legyen, az alább ismertetett technológiák segítségével.

2.3. Amennyiben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú az általános adatvédelmi rendelete (“Adatvédelmi Rendelet”) alapján más jogalap nem áll rendelkezésünkre, úgy személyes adatait az Ön által megengedett céllal összefüggésben, előzetes hozzájárulása alapján gyűjtjük, kezeljük, valamint használjuk, összhangban az adatvédelmi jog, valamint a polgári jog rendelkezéseivel. Kizárólag azon személyes adatokat gyűjtjük, amelyek a szerződéses jogviszonyuk teljesítéséhez szükségesek, vagy amelyeket Ön önkéntes alapon adott meg számunkra. Ez nem vonatkozik a statisztikai célból gyűjtött adatokra, feltéve, hogy a megadott adatok anonimizálása megtörtént.

2.4. Az általunk gyűjtött információkat az alábbi célokra használjuk fel:

• megrendelések, valamint javítási megrendelések feldolgozása és végrehajtása, kézbesítés elősegítése, valamint ügyfélszolgálat biztosítása;

• számlavezetés és dokumentumok kezelése;

• kérdések és kérelmek megválaszolása;

• a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó kommunikációs anyagok küldése, beleértve közlemények és adminisztratív üzenetek küldését is, mint például megrendelések visszaigazolása;

• a rendelkezésünkre álló információk alapján – mint például vásárlási előzmény, valamint az Önnel folytatott előzetes kommunikáció – azon termékek és szolgáltatások azonosítása, amelyről úgy véljük, hogy Önt érdekelhetik;

• az Ön hozzájárulása esetén, marketing üzenetek (beleértve az e-mail üzenetet, valamint a megfelelő közösségi médián keresztül történőüzenetet is) küldése;

• piacfelmérés végzése, annak érdekében, hogy folyamatosan fejleszthessük a vásárlóink részére nyújtott szolgáltatásainkat;

• az általunk használt platform használatának megértése azért, hogy folyamatosan fejleszthessük szolgáltatásunkat és egyéb kínálatunkat.

2.5. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy valamely közösségi médiaplatformon keresztül vagy harmadik fél által nyújtott szolgáltatás igénybevételével kommunikál velünk, úgy mi az Ön által ezen a platformon keresztül megadott információkat gyűjtjük.

3. Hozzáférés és törlés

3.1. Ön, mint érintett jogosult információt kapni az általunk tárolt személyes adatairól ingyenesen, valamint azok forrásáról, a címzettről, és az adatkezelés céljáról. Továbbá jogosult személyes adatainak kijavítását kérni, tiltakozni személyes adatai kezelése ellen vagy kérni azok korlátozását, valamint, a helytelenül vagy jogellenesen kezelt személyes adatok kezelésének megtiltását vagy törlését kérni. Továbbá jogosult, hogy azon személyes adatait, amelyeket rendelkezésünkre bocsátott, megkapja strukturált, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

3.2. Kérjük, hogy amennyiben személyes adataiban bármilyen változás történik, úgy erről értesítsen bennünket.

3.3. A személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A tájékoztatási, törlési, a helyesbítési, a tiltakozási és/vagy az adathordozhatósághoz való kérelmét, ameddig az nem igényel különös erőfeszítést, az alábbi e-mail címre küldheti: info@altshift.hu

3.4. Amennyiben úgy gondolja, hogy adatkezelési tevékenységünkkel megszegtük a hatályos adatvédelmi jogszabályokat vagy az adatvédelem iránti igényét bármilyen egyéb módon megsértettük, Ön panasszal élhet a kompetens felügyeleti hatóságnál. Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: HU-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszám: +36 1 391 1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu). Továbbá jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A pert a választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

4. Adatbiztonság

4.1. A személyes adatait megfelelő szervezeti és technikai elővigyázatosági intézkedéssel védjük. Ezek az elővigyázatossági intézkedések különösen a nem engedélyezett, jogellenes vagy véletlen hozzáférésre, kezelésre, elvesztésre, használatra és manipulációra vonatkoznak.

4.2. Minden erőfeszítésünk ellenére, amely a következetesen magas szintű gondosság fenntartásának megtartására irányul, nem zárható ki annak lehetősége, hogy az Ön által az interneten keresztül megadott információt mások is megnézhetik és felhasználhatják.

4.3. Ezért kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy nem tudunk felelősséget vállalni olyan adatátviteli hibából és/vagy harmadik személy általi jogosultalan hozzáférésből eredő információk közzétételéből, amelyet nem mi idéztünk elő (például e-mail fiók vagy telefon feltörése vagy fax lehallgatás).

4.4. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatvédelmi incidenseket minél korábban azonosítsuk, és amennyiben szükséges, úgy erről Önt és az illetékes felügyeletei hatóságot értesítsük, figyelemmel az érintett adatkategóriákra.

5. Harmadik személyek részére továbbított adatok

5.1. A megrendelésének teljesítése érdekében, szükséges lehet, hogy adatait harmadik személyek részére átadjuk (például az általunk alkalmazott szolgáltatóknak és egyéb személyeknek, akiknek még elérhetővé tesszük az adatot stb.) Az Ön adatait kizárólag az Adatvédelmi Rendelet alapján továbbítjuk, különösen a megrendelésének teljesítése érdekében vagy az Ön előzetes hozzájárulása alapján.

5.2. Az Ön személyes adatainak fenti címzettjei közül, néhány az Ön országán kívül helyezkedik el és ott végez adatkezelési tevékenységet. Ezekben az országokban az adatvédelem szintje eltérhet az Magyarországitól. Így, személyes adatainak védelme érdekében általános szerződési feltételeket használunk, amikor személyes adatait Európai Unión kívülre továbbítjuk.

6. Adattárolás

Az adatokat addig tároljuk, ameddig azok az eredeti célok teljesüléséhez szükségesek, amelyre tekintettel személyes adatait gyűjtöttük, különös tekintettel a szerződéses vagy jogi kötelezettségünk teljesítére.

7. Cookie-k

7.1. Mint, ahogyan a legtöbb platform, mi is naplózzuk IP címét, valamint cookie-kat és más hasonló technológiákat alkalmazunk, amelyek lehetővé teszik, hogy felismerjük és ezáltal személyre szabott élményt nyújtsunk, valamint hogy a látogatók információt szolgáltassanak részünkre arról, hogy a platformot hogyan használják. További tájékoztatás az általunk használt cookiek-ról és a kapcsolódó technológiákról alább található.

7.2. A cookie-k kis mennyiségű információt tartalmazó szöveges fájlok, amelyek a weboldalra vagy mobil applikációval történő látogatással a számítógépére vagy mobiltelefonkészülékére letöltődnek. Ezeket arra használják, hogy számítógépét felismerje, amikor különböző weboldalak között szörföl vagy amikor visszatér a weboldalra vagy a mobil applikációra, amelyhez Ön korábban hozzáfért. A cookie-kat gyakran használják arra, hogy a platformon bizonyos funkciókat biztosítson vagy, hogy azokat hatékonyabban működtesse és információkat szolgáltasson a platform üzemeltetőjének.

7.3. A cookie-kat arra használjuk, hogy növeljük az online látogatói élményt (például azáltal, hogy eltároljuk a nyelvi beállítását és/vagy termék preferenciáit) és hogy jobban megértsük azt, hogy a platformunkat hogyan használják. A cookie-k információt biztosítanak részünkre például arról, hogy járt-e már a weboldalunkon vagy Ön új látogató-e. Továbbá Ön abban is segíthet, hogy az internetes reklámok relevánsak-e az Ön érdeklődési körének vagy sem.

7.4. Két típusú cookie-t különböztetünk meg:

• First-party cookie-k, azok amelyeket közvetlenül mi helyezünk el számítógépén vagy mobilkészülékén. Ezeket kizárólag arra használjuk, hogy amikor újra meglátogatja weboldalunkat, úgy azonosítsuk számítógépét vagy mobileszközét.

• Third-party cookiek, azok amelyeket a weboldalunkon keresztül külső szolgáltatást nyújtók helyezhetnek el számítógépén vagy mobilkészülékén, azonosítás céljából azért, hogy felismerjék számítógépét vagy mobilkészülékét, amikor más platformot látogat meg. Third-party cookie-kat leggyakrabban platform analitikai vagy hirdetési célból használják.

7.5. A cookie-k a számítógépén vagy mobiltelefonján eltérő ideig kerülnek tárolásra. Úgynevezett átmeneti vagy ‘session’ cookie-kat és állandó vagy ‘permanent’ cookie-kat használunk. A session cookie-k addig kerülnek tárolásra, ameddig böngészője meg van nyitva és ezek a böngészője bezárásával automatikusan törlésre kerülnek. A permanent cookie-k azt követően is tárolódnak a gépén, miután böngészőjét becsukta, amelyek felhasználhatók számitógépének vagy mobiltelefonjának felismerésére, amikor böngészőjét újra megnyitja és az interneten ismét barangolni kezd.

7.6. A weboldal a következő típusú cookie-kat használja számítógépén vagy mobiltelefonján:

Fontos célokra alkalmazott cookie-k

Ezek a cookie-k a weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások és funkciók igénybevételéhez elengedhetetlenül szükségesek, mint például a biztonsági területekhez történő hozzáférés. Ezeknek a cookiek-nak használata nélkül, az Ön által igénybe vett szolgáltatások, mint például a tranzakciós weboldalak és a biztonságos felhasználói azonosítás nem lenne lehetséges.

Működést elősegítő cookie-k

Ezek a cookie-k számos célt szolgálnak a weboldal megjelenésével, működésével és funkcionalitásával összefüggésben. Az általános cél a látogatók részére a weboldal felhasználóbarát jellegének növelése. Ezek közül néhány cookie lehetővé teszi a látogatóknak, hogy nyelvet, terméket vagy egyéb platfrom preferenciát válasszanak.

Analitikai cookie-k

Ezek a cookie-k lehetővé teszik azt, hogy információt gyűjtsünk arról, hogy a látogató, hogyan használja a weboldalt. Ezek az információk aggregáltak, így nem teszik lehetővé a felhasználók egyedi azonosítását. Ezek tartalmazzák, hogy hányan látogatták meg a weboldalt, a látogatók honnan érkeztek a weboldalra és mely oldalakat látogatták meg a weboldalunkon. Azáltal, hogy széleskörű demográfiai információt kapunk és az aktivitási szintünket elemezzük a weboldalunkon, a platformunkat hatékonyabban tudjuk üzemeltetni.

Közösségi plug-in tartalom megosztó cookie-k

Ezek a cookie-k lehetővé teszik a látogatók számára, hogy megosszák a weboldalt és annak tartalmát külső közösségi hálókon keresztül vagy más egyéb platformokon. Azon cégek, amelyek szintén ezeket a cookie-kat használják, felhasználhatják az Önről gyűjtött információkat, hogy célcsoport specifikus hirdetéseket helyezzenek el más platformokon.

7.7. Olyan cookie-kat is használunk, amelyek nem feltétlenül szükségesek, így azokat csak hozzájárulása esetén használjuk. Joga van ahhoz, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja és elutasítsa a cookie-k használatát, a fent ismertetett módon. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben elutasítja a cookie-k használatát, úgy a weboldalunkon elérhető funkciók, szolgáltatások nem mindegyike fog működni.

7.8. A cookie-kat beállíthatja az általunk kínált cookie beállítási lehetőségnél vagy a böngészőjének beállításai között, amelyben megtilthatja, hogy számítógépén vagy a mobiltelefonján weboldalunk cookie-kat helyezzen el. Amennyiben ezt be szeretnéállítani, úgy kérem, hogy kövesse a böngészőjének utasításait (amely áltában a ‘Segítség’, ‘Eszközök” vagy ‘ Módosítás’ menüben található).

7.9. A cookiekkal kapcsolatos további információkért, valamint a számítógépén vagy mobiltelefonján alkalmazott cookie beállítással, törléssel kapcsolatban látogasson el www.allaboutcookies.org és a www.youronlinechoices.eu weboldalakra.

8. Google Analytics

8.1. A Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) (“Google”) által nyújtott Google Analytics, web analitikai szolgáltatást igénybe vesszük és azt és használjuk a weboldalon. A Google Analytics cookie-kat használ, amelyek kis szöveges fájlok, amelyek a számítógépén kerülnek eltárolásra és lehetővé teszik annak elemzését, hogy Ön hogyan használja a weboldalt. A cookie-k által generált információk arról, hogy Ön hogyan használja a weboldalt (beleértve az Ön IP címét, amely anonimizálásra kerül a “anonymizeIp()” módszer használatával, ezáltal már nem lehet összerendelni a kapcsolatot a természetes személlyel) a Google szerverére, az USA-ba kerülnek továbbításra, amelyek ott tárolásra kerülnek. A Google ezeket az információkat, a weboldal használatának elemzése céljából értékeli és adatot szolgáltat a weboldal üzemeltetőjének a weboldalon végzett tevékenységéről, valamint további szolgáltatásokat nyújt a weboldal használatával és az internet használattal kapcsolatban. A Google, amennyiben ezt jogszabály előírja vagy amennyiben harmadik fél a Google nevében adatkezelést végez, ezeket az információkat harmadik személyek részére átadhatja. A Google az Ön IP címét további Google adatokkal összetársíthatja. Ön visszautasíthatja a cookiek használatát azáltal, hogy a böngészőjében kiválasztja a megfelelő beállítást. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben nem tudja használni a weboldalt teljes funkcionalitásában. A weboldal használatával, Ön beleegyezik, hogy a Google kezelje adatait a fent meghatározott módon és célból. Ön tiltakozhat a Google Analytics által gyűjtött adatok kezelése ellen a jövőben, azáltal hogy telepíti a következő deaktiváló bővítményt a böngészőjében: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

További információ a fenti weboldalon http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en vagy a http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (általános információ a Google Analyticsról és az adatvédelemről) érhető el.

9. Google AdWords and DoubleClick

9.1. A Google AdWords és a DoubleClick a Google szolgáltatásai. A Google AdWords és a DoubleClick cookie-kat használ annak érdekében, hogy Önnek releváns hirdetéseket jeleníthessen meg.

9.2. A böngészőjéhez egy pszeudonimizációs azonosítási szám van rendelve (ID) annak ellenőrzése érdekében, hogy melyik hirdetés került lejátszásra a böngészőjében, valamint hogy mely hirdetések kerültek megjelenítésre. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot. A Google és a partner weboldalak számára az AdWords és a DoubleClick cookie-k használatával lehetővé válik, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg a weboldalunkon vagy más weboldalon az Ön látogatási előzményei alapján. A cookie-k által generált információk, a Google szerverére továbbításra kerülnek az USA-ba elemzés céljából, amelyek ott tárolásra kerülnek. A Google harmadik személyek részére akkor továbbítja ezeket az adatokat, amennyiben ezt jogszabály előírja vagy erre adatfeldolgozás keretében kerül sor.

9.3. Ön visszautasíthatja a cookie-k használatát azáltal, hogy a böngészőjében kiválasztja a megfelelő beállítást. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben a weboldalt nem tudja teljes funkcionalitásában használni. Továbbá úgyis megakadályozhatja, hogy a Google, a cookie-k által generált, az Ön weboldal használatához kötődő személyes adatokat gyűjtsön és kezeljen, hogy deaktiválja ezt a funkciót a következő linken: https://adssettings.google.com/

10. Közösségi plug-in tartalom-megosztó cookie-k

10.1. Facebook plug-in (LIKE gomb)

Ez a weboldal a Facebook által kínált közösségi pluginokat használja (“Plugin”), amelyet a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) (“Facebook”) üzemeltet. A Pluginek a Facebook logójával vagy további “Facebook Social Plug-in” vagy “Facebook Social Plugin” jelzéssel vannak megjelölve. A Facebook Pluginekkel és a megjelöléseikkel kapcsolatos információk itt találhatók: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Amikor a látogató a www.altshift.hu weboldalának azon oldalához fér hozzá, amely ilyen Plugint tartalmaz, a böngésző közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szervereivel. A Plugin tartalma továbbításra kerül a Facebooktól közvetlenül a látogató böngészőjébe és integrálódik a weboldalba.

A Pluginek integrálásával, a Facebook arról kap értesítést, hogy a látogató böngészője megszólította a www.altshift.hu weboldalának megfelelő oldalát, még abban az esetben is, ha a látogatónak nincs Facebook fiókja vagy jelenleg a Facebook fiókjába nincs bejelentkezve. Ez az információ (beleértve az IP címét) a látogató böngészőjéből közvetlenül a Facebook szerverére, az USA-ba kerül továbbításra és tárolásra.

Amennyiben a látogató a Facebook fiókjába bejelentkezett, úgy a Facebook közvetlenül össze tudja kapcsolni a www.altshift.hu weboldalának a meglátogatását a Facebook fiókkal.

Amennyiben a látogató kapcsolatba lép a Pluginnel, például a “Like” gombra kattint vagy kommentet ír, úgy ez az információ is közvetlenül a Facebook szerverére kerül továbbításra és tárolásra. Ez az információ a Facebookon is közzétételre kerül, amely a Facebook ismerősei számára is megjelenik.

A Facebook ezeket az információkat hirdetési, piackutatási célból és a Facebook oldalak kereslet-orientált dizájnjához használhatja fel. Ebből kifolyólag a Facebook használati, érdeklődési és kapcsolati profilokat hoz létre, például azért, hogy felmérje a www.altshift.hu weboldalának használatát, melynek során figyelembe veszi a Facebook felhasználóáltal a Facebookon megjelenített hirdetéseket, valamint a Facebook felhasználók informálását a www.altshift.hu weboldalán végzett tevékenységről és a Facebook használatához társuló egyéb szolgáltatásokról.

Amennyiben a felhasználó nem szeretné, hogy a Facebook a www.altshift.hu weboldalán keresztül gyűjtött adatokat a Facebook fiókkal társítsa, úgy a felhasználónak ki kell jelentkeznie a Facebookból, mielőtt a www.altshift.hu weboldalát meglátogatja.

A Facebook adatgyűjtésének célja és terjedelme, valamint az adatok további kezelése és használata és a magánélethez fűződő jog védelmével kapcsolatos jogok és beállítási opciók a Facebook adatvédelmi információi között találhatók az alábbi linken: http://www.facebook.com/policy.php

10.2. Facebook Remarketing használata

A weboldal a Facebooknak az “Egyéni célközönség” remarketing funkcióját használja. Ez a funkció, a Facebook közösségi háló látogatása esetén a weboldal látogatóinak érdeklődésalapú hirdetéseket (“Facebook reklám”) jelenít meg. Ebből a célból a Facebook a weboldalba remarketing tag-et épít be, amely közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szervereivel. Az az információ, hogy Ön meglátogatta a weboldalt a Facebook szerverére továbbításra kerül, amelyet a Facebook a felhasználói fiókjával összeköt. További információ, a Facebook által végzett adatgyűjtéssel, adatkezeléssel, valamint a magánélethez fűződő jogával kapcsolatban, itt található: https://www.facebook.com/about/privacy/

Amennyiben Ön deaktiválni szeretné a remarketing funkciót itt teheti meg: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=

Ehhez azonban be kell jelentkeznie a Facebookba.

10.3. Instagram

Oldalainkon az Instagram szolgáltatásai is megtalálhatóak. Ezeket a funkciókat az Instagram Inc (1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) biztosítja. Amennyiben Ön bejelentkezett az Instagram fiókjába, úgy az oldalunkon található tartalmakat be tudja linkelni az Instagram gombra történő kattintással az Instagram profiljához. Ez lehetővé teszi az Instagramnak, hogy az oldalunkon tett látogatását összekösse a felhasználói fiókkal. Mint a weboldal üzemeltetői ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy a megosztott tartalmakról nincs tudomásunk és nem tudjuk, hogy azokat az Instagram hogyan használja fel. További információért kérjük, hogy olvassa el az Instagram adatkezelési tájékoztatóját, itt: https://instagram.com/about/legal/privacy

10.4. Pinterest

A weboldalunkon a Pinterest közösségi pluginját használjuk, amelyet a Pinterest Inc. (808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA) (“Pinterest”) üzemeltet. Amennyiben Ön hozzáfér egy olyan oldalhoz, amely ezt a plugint tartalmazza, úgy az Ön böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Pinterest szervereivel. A plugin protokoll adatot továbbít a Pinterest szerveire az USA-ba. Ez a naplóbejegyzés tartalmazhatja az IP címét, az Ön által meglátogatott oldal címét, amely további Pinterest jellemzőket is tartalmazhat, a böngészője típusát és beállításait, a kérésnek idejét és dátumát, valamint az Ön Pinterest használatát és cookie-kat. További információkért, a Pinterest céljáról, adatkezelésének tárgyköréről, az adatok használatáról és a jogairól, amely a magánélethez fűződő jogának védelmét jelenti, kérem olvassa ez a Pinterest adatvédelmi tájékoztatóját, amely itt található: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

10.5. YouTube

A weboldalunk a Google a YouTube oldalának pluginjeit is használja. Ezt az oldalt a YouTube (LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA) működteti. Amennyiben meglátogatja az egyik oldalunkat, amelybe YouTube plugin került beépítésre, úgy az a YouTube szervereivel kapcsolatot létesít. A YouTube szerverei információt kapnak arról, hogy melyik oldalt látogatta meg. Amennyiben Ön be van jelentkezve a YouTube felhasználói fiókjába, úgy engedélyezi a YouTube-nak, hogy a személyes profiljával közvetlenül összekapcsolja a szörfölési szokásait. Amennyiben kijelentkezik a YouTube fiókjából, úgy ezt meg tudja akadályozni. További információ az adatkezeléssel kapcsolatban a YouTube adatkezelési tájékoztatójában olvasható, itt: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

11. Szerver naplózási tevékenység

11.1. A weboldal rendszerteljesítmények optimalizálása, a szolgáltatásainknak felhasználóbaráttá tétele, valamint hasznos információk szolgáltatása érdekében a weboldal üzemeltetője automatikusan információkat gyűjt és tárol, úgynevezett szerverbejegyzést, amelyet a böngészője automatikusan továbbít részünkre. Ez magában foglalja az IP címét, a böngésző, valamint annak nyelvi beállításait, az operációs rendszert, a hivatkozott URL címet és az Ön internet szolgáltatóját, valamint a dátumot és időt.

11.2. Ezek az adatok nem kerülnek összekapcsolásra a személyes adatok forrásaival. Továbbá fenntartjuk a jogot, hogy ezen adatokat leellenőrizzük amennyiben konkrétan tudomásunkra jut ezek illegális használata.

12. E-mail hírlevél

12.1. Önnek lehetősége van feliratkozni a  www.altshift.hu hírlevelére az alábbi weboldalon: https://www.altshift.hu

A hírlevélből tájékozódhat az ALTSHIFT Tanácsadó Kft. aktuális ajánlatairól, eseményeiről és termékeiről. A regisztrációt követően egy megerősítő e-mailt küldünk az Ön részére.

12.2. A regisztráció egészen addig nem hatályos, ameddig a megerősítő e-mailben nem kattint a linkre. Ön bármikor leiratkozhat a hírlevélről. Minden e-mail végén talál egy linket, amelyre kattintva leiratkozhat a hírlevélről. Ezt követően a felhasználó e-mail címe, haladéktalanul törlésre kerül az elosztói rendszerünkből.

13. Kapcsolattartói adatok

Az adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Az alábbi elérhetőségek valamelyikén, mindig rendelkezésére állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire.

ALTSHIFT TanácsadóKft.
HU-1141 Budapest, Bonyhádi út 95.
képviseli: Zala Viktor
web: https://www.altshift.hu
e-mail: info@altshift.hu

Cégjegyzekszám: 01-09-348621
Adószám: 27086908-2-42

ALTSHIFT Consulting Limited

info@altshift

+36 30 530 8170